TRAVEL EXPLORERS

2015/03/10 Amrita Shokudo(Kichijyoji/Tokyo)

2015/02/14 HOT WAVE(Nagoya,Aichi)

2014/12/10 Spice Market(Hatagaya/Tokyo)

2014/11/14 Spice Market(Hatagaya/Tokyo)

2014/10/10 Spice Market(Hatagaya/Tokyo)

2014/09/11 SABIAN Thai(Shinjyuku/Tokyo)

2014/08/30,31 Thai Festival in Shizuoka(Shizuoka)

2014/08/19 STELLA☆Ueno(Ueno/Tokyo)

2014/08/08 Mizukake Festival(Saitama)

2014/06/14,15 Thai Festival in Nagoya(Aichi)

2014/05/16 STELLA☆Ueno(Ueno/Tokyo) FACEBOOK Event

2014/05/0 1 Spice Market(Hatagaya/Tokyo) FACEBOOK Event